Puncovní značka

Naše stříbro je řádně puncováno dle platného zákona o drahých kovech a jsme registrováni v seznamu Puncovního úřadu.

 


Puncování šperků i komponentů z drahých kovů upravuje puncovní zákon č. 539/1992 Sb., který je poměrně obsáhlý a jehož celé znění naleznete na stránkách Puncovního úřadu. Pro přehlednost jsme pro vás vybrali jeho nejdůležitější části.

Ryzost označuje obsah čistého drahého kovu ve slitině, ze které je daný komponent či šperk vyroben. Ryzost se vždy vyjadřuje v tisícinách (1/1000). Obsah ryzího stříbra nebo zlata ve šperku, komponentu či řetízku udává tzv. ryzostní značka.

Nejčastěji se můžete setkat se stříbrem o ryzosti 925/1000, jež můžete znát též pod názvem sterlingové stříbro. Tato klenotnická slitina obsahuje 92,5 % ryzího stříbra a zbylých 7,5 % obsahu tvoří nejčastěji měď.

Punc informuje zákazníka o pravosti a ryzosti šperku či komponentu. Polotovary a hotové klenotnické, zlatnické i stříbrnické výrobky se označují speciálními značkami, které se nazývají puncy. Samotné označování se provádí ražbou nebo laserem a celému tomuto procesu se říká puncování.

 

puncovní značky